Veleposlaništvo RS Tel Aviv /Novice /
13.02.2014  

Zbiranje podpisov za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih

Zbiranje podpisov za podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih
 

Obveščamo vas, da je pobudnica Eva Irgl, Beblerjeva 25, 5271 Vipava, na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je Državni zbor sprejel na seji 28.1.2014.

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednik Državnega zbora določil, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, določil četrtek, 13. februarja 2014. Zadnji, petintrideseti dan za zbiranje podpisov, pa je sreda, 19. marca 2014.

Za zbiranje podpor je pobudnik določil geslo: "PROTI ZAPIRANJU ARHIVOV UDBE".

V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanem obrazcu.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za zakonodajni referendum (opcija A). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

Podporo lahko v skladu z zgoraj navedeno določbo zakona podajo tudi volivci s stalnim ali začasnim prebivališčem v tujini. Podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba DKP.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom uslužbenca in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov: SDS, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana.