Veleposlaništvo RS Tel Aviv /Novice /
07.03.2014  

Volitve v Evropski parlament (drugo obvestilo – volilni imeniki za razgrnitev)

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je na podlagi 33. člena Zakona o evidenci volilne pravice za namen razgrnitve izdelalo volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (posebni volilni imenik).

V posebni volilni imenik so vpisani vsi državljani RS, s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo imeli na dan glasovanja, to je 25.5.2014, volilno pravico za volitve v Evropski parlament in so zahtevali vpis v evidenco volilne pravice ter državljani, katere je upravni organ pristojen za vodenje evidence volilne pravice vpisal po uradni dolžnosti.

Razgrnitev volilnih imenikov bo trajala do 9. maja 2014.

Vsak državljan Republike Slovenije ima v času razgrnitve volilnih imenikov pravico pregledati volilne imenike in zahtevati popravek:

- če sam ali kdo drug ni vpisan v volilni imenik;
- če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice;
- če je vpisana oseba, ki je umrla;
- če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša nanj ali na koga drugega.

Popravek volilnega imenika lahko zahteva državljan ustno ali pisno na Veleposlaništvu RS v Tel Avivu najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja, to je do 9. maja 2014.

Vpogled v posebni volilni imenik je možen na Veleposlaništvu v Tel Avivu v času uradnih ur, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

Informacije o vpisu v volilni imenik lahko volivci dobijo tudi po telefonu.