Veleposlaništvo RS Tel Aviv /Novice /
29.04.2014  

Obvestilo o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 24. april 2014 sprejel odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o  Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (OdZVDAGA-A1).

Za dan izvedbe referenduma je določena nedelja 8. junija 2014.


Referendumsko vprašanje se glasi:

»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor
na seji dne 28. januarja 2014?«.


Izseljenci, volivci s stalnim prebivališčem v tujini, lahko volilno pravico uresničujete na naslednja načina:
a) po pošti, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 23. maja 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si
b) ali na volišču na območju Republike Slovenije, če boste na dan glasovanja v Republiki Sloveniji in če boste obvestilo o nameri pravočasno  posredovali Okrajni volilni komisiji, na območju katere boste glasovali ali Državni volilni komisiji. Zadnji dan za posredovanje obvestila je 4. junij 2014.

Zdomci – volivci, z začasno prebivališčem v tujini ali volivci, ki ste v tujini slučajno, lahko svojo volilno pravico v tujini uresničujete na naslednji način:
a) po pošti iz tujine, vendar le, če na naslov Državne volilne komisije, do vključno 23. maja 2014 posredujete obvestilo, da želite glasovati po pošti iz tujine. Obvestilo lahko pošljete po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, po faxu  na številko ++386 1 43 34 269, ali po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov: gp.dvk(at)dvk-rs.si.

Volivcem, ki želijo glasovati po pošti iz tujine svetujemo, da obvestilo čim prej posredujejo Državni volilni komisiji.

Vse obrazce, s katerimi bi se želeli prijaviti na navedene oblike glasovanja lahko najdete na naslednji povezavi: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/referendum-2014-obrazci-za-volivce