Veleposlaništvo RS Tel Aviv /Gospodarsko sodelovanje /

Gospodarsko sodelovanje

Veleposlaništvo aktivno spremlja blagovne in storitvene tokove med Slovenijo in Izraelom, nudi pomoč slovenskim gospodarskim subjektom, ki iščejo izraelske poslovne partnerje, posreduje izraelskim poslovnim subjektom uporabne informacije o slovenskih gospodarskih gibanjih in jim pomaga pri iskanju slovenskih partnerjev. 

Koristen vir informacij za podjetnike in izvoznike je spletna stran Izvozno okno, kjer so na voljo tudi informacije o gospodarstvu Izraela: www.izvoznookno.si/podatki_o_drzavah/izrael/predstavitev_drzave

Federacija izraelskih gospodarskih zbornic je vzpostavila spletni sistem poslovnih priložnosti Business Opportunity System (https://www.chamber.org.il/serviceslobby/opportunities/), ki tujim podjetjem, ki iščejo poslovne partnerje v Izraelu, omogoča objavo poslovnih ponudb na spletni strani. Storitev je brezplačna in je na voljo podjetjem iz vseh panog in vseh držav, vključno z izvozniki, uvozniki, ponudniki storitev itd. Podjetja lahko objavijo poslovno ponudbo tako, da:
• izpolnijo obrazec na spletni strani: www.chamber.org.il/37679/post-your-offer/
• izpolnijo obrazec (https://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Business_Proposal_Form.doc) in ga pošljejo po elektronski pošti chamber(at)chamber.org.il

Blagovna menjava in turistični tokovi med državama

Obseg blagovne menjave med državama je v letu 2020 znašal 153 mio EUR in je bil v primerjavi z letom 2019 višji za 13 %. Izvoz Slovenije v Izrael je v letu 2020 znašal 69 mio EUR in uvoz iz Izraela v Slovenijo 84 mio EUR.

Slovenijo je v letu 2018 obiskalo okoli 66.400 izraelskih turistov, ki so ustvarili 231.200 nočitev (povprečna doba bivanja je bila 3,5 dni).

Izraelsko-slovenska trgovinska in industrijska zbornica v Tel Avivu

Izraelsko-slovenska trgovinska in industrijska zbornica je bila ustanovljena oktobra 2009. Uradna otvoritev je bila julija 2011. Predsednik zbornice: Eiran Bolless, upravni direktor: Orel Hershkovitch

Slovensko-izraelski poslovni klub v Ljubljani

Slovensko-izraelski poslovni klub pri GZS je bil ustanovljen aprila 2011. Predsednik: Boštjan Kočar, bk(at)h2o-group.eu

Skupna sporočila, namenjena ozaveščanju državljanov EU in poslovnih subjektov glede sodelovanja v finančnih in gospodarskih aktivnostih v izraelskih naseljih na zasedenih ozemljih

3. julij 2014

Evropska unija in njene članice zastopajo stališče, da so izraelska naselja na zasedenih ozemljih nelegalna po mednarodnem pravu, da predstavljajo oviro miru, in da ogrožajo rešitev izraelsko-palestinskega spora v smislu dveh držav. EU in države članice ne bodo priznale nobene spremembe meja izpred leta 1967, vključno z Jeruzalemom, razen tistih, o katerih se bosta dogovorili obe strani. Zahodni breg, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom, Gaza in Golansko višavje so ozemlja, ki jih Izrael zaseda od leta 1967.

Posledično Evropska unija in države članice opozarjajo evropske državljane in poslovne subjekte na tveganja, povezana z ekonomskimi in finančnimi aktivnostmi v naseljih. Finančne transakcije, investicije, nakupi, nabave, kot tudi druge gospodarske aktivnosti (vključno s storitvami, kot je turizem) v izraelskih naseljih, ali ki le-tem koristijo, vsebujejo pravna in ekonomska tveganja, ki izhajajo iz dejstva, da so izraelska naselja po mednarodnem pravu zgrajena na zasedenem ozemlju in niso priznana kot legitimen del izraelskega ozemlja. To ima lahko za posledico spore glede lastništva zemlje, vodnih virov, mineralnih in drugih naravnih virov, ki bi lahko bili predmet nakupa ali investicije.

Potrebno je upoštevati tudi možne kršitve mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic.

Potencialni kupci in investitorji se morajo zavedati, da bi bodoči mirovni sporazum med Izraelom in Palestino ali med Izraelom in Sirijo lahko imel posledice na pridobljeno lastništvo ali na gospodarske aktivnosti v teh naseljih. V primeru sporov bi države članice zelo težko zagotovile varovanje njihovih interesov.

Državljani EU in poslovneži se morajo zavedati tudi potencialnih implikacij za njihov ugled, v primeru sodelovanja z naselji na zasedenih palestinskih ozemljih.

Uporabne povezave:

• SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si
• Izvozno okno: www.izvoznookno.si
• SloExport: www.sloexport.si/en/
• Invest Slovenia: www.investslovenia.org
• Slovenia Partner: www.sloveniapartner.eu
• Poslovni portal: www.poslovniportal.si/Doing_Business_Slovenia.php
• Gospodarska zbornica Slovenije: www.gzs.si/slo/
• Obrtno podjetniška zbornica Slovenije: www.ozs.si
• Ljubljanska borza: www.ljse.si
• Statistični urad Republike Slovenije: www.stat.si
• Urad za makroekonomske analize in razvoj: www.umar.gov.si